Dân ca ví, giặm Nghệ -Tĩnh:
Ví, giặm Nghệ – Tĩnh được biết đến là loại hình dân ca "đặc sản” của hai vùng Nghệ An và Hà Tĩnh. Ví, giặm là sự chọn lọc tinh tế, sự kết tinh những giá trị văn hóa trong đời sống để tạo nên những làn điệu ngân nga lôi cuốn lòng người.

Giá tour: 0